ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 
1 Περιγραφή Φορέα 2 Αποστολή 3 Κοινωνικό όφελος 4 Διακυβέρνηση 5 Οικονομικά 6 Eπιχειρείν 7 Αποτελέσματα

Εάν είστε

  • υφιστάμενος φορέας ή επιχείρηση που:
    • δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
    • προσφέρει κοινωνικό έργο και αναζητεί τρόπους για να είναι βιώσιμος μέσα από το κοινωνικό επιχειρείν
    • επιθυμεί να μετατρέψει την κλασσική επιχειρηματική του δραστηριότητα σε κοινωνικό επιχειρείν
  • άτομα ή ομάδες που έχουν μια ολοκληρωμένη ιδέα κοινωνικού επιχειρείν και ενδιαφέρονται να την υλοποιήσουν.

 

και επιθυμείτε να δείτε που βρίσκεστε σε σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα , συμπληρώστε τα παρακάτω βασικά στοιχεία και το συνημμένο ερωτηματολόγιο.

 

Στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα του φορέα.

Στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το σχέδιο της ολοκληρωμένης ιδέας για τη δυνητική κοινωνική επιχείρηση.

Περιγραφή Φορέα